◢ Tjänster

wattwatt
watt

Värmepumpar


Värmepumpar är idag den populäraste och snabbast växande uppvärmningsformen. Argumenten för värmepump är bekvämlighet, tillförlitlighet och ekonomi. Huvuddelen av värmen i en värmepump är lagrad solenergi och en tredjedel till fjärdedel av levererad energi är elenergi som utgör den egentliga uppvärmningskostnaden.

Vi har numera egen borrutrustning och är därmed i ännu högre grad totalentreprenörer.Läs mer

Vissmann - En av Europas största värmeleverantörer, ex Värmepumpar, solceller, solfångare.

Eviheat Solvärmepumpen​

Daikin - Alla typer av värmepumpar, fläktkonvektorer etc

Thermia - Värmepumpar.

Bosch Thermoteknik

Bosch Climate

Ivt

Ecoforest

Svenska Värmepumpföreningen
Värmepumpar av de flesta fabrikaten. Bl.a från Bosch Thermoteknik, Europas största värmepumpsleverantör med varumärkena Bosch och IVT.

Solvärme


Solfångare ger varmvattenhjälp under 9 månader av året och gör genom återladdning värmepumparna effektivare.


Läs mer


Vissmann

Aquasol

Boroe


Solceller


Energimyndigheten

Golvvärme


Vi tillhandahåller golvvärmelösningar som rätt utfört gör din värmepump effektivare.
Vid golvvärme så minskar drivenergin till värmepumpen med c:a 30 %. Av vikt vid golvvärmelösningar är att plåtar installeras i träbjälklag och att isoleringen under golvvärmen är tillräcklig för att en god komfort och ekonomi skall erhållas.Läs mer

Thermotech

Uponor - Golvvärme, kulvert, tappvatten etc.

Lagerstedt-Krantz - Golvvärme, kopplingar, tappvatten etc.

Roth-scandinavia Golvvärme, tappvatten etc.


Neotherm - Golvvärme.


Pellets/Bioenergi


Pellets är en förnyelsebar, inhemsk energikälla, som ökar bekvämligheten för vedeldaren eller förbättrar ekonomin för el- och oljeeldare och har stor framtidspotential.


Läs mer

Vissmann

Ariterm

Ecoforest